La Revolta

* * *

El poble està sent reprimit per un nou comte vingut de terres llunyanes, amb les noves lleis i decrets imposats des de la seva arribada a la vila, s'ha aixecat una revolta que intentarà posar fi al mandat del comte, però aquest, amb ànsies de poder, no tindrà pietat i condemnarà a mort a tots aquells que el desobeeixin.

* * *

* * *

<- Lluites Medievals