El pretor Tiberius

* * *

En motiu de celebració del mercat romà, el pretor Tiberius, també dòmine d’un reconegut ludus, ens oferirà un espectacle amb els seus millors gladiadors, campions de diferents ciutats. Degut a una sorpresa inesperada, el que havia de ser una demostració dels combats es convertirà en un moment tens per interès del pretor.

* * *

* * *

<- Lluites Romans